Reality
trochu inak 

individuálny prístup, profesionalita

 O nás

Sme spoločnosť, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním kúpy a predaja alebo prenájmu a nájmu nehnuteľností v Slovenskej republike.

Od iných realitných spoločností sa odlišujeme tým, že sa zameriavame na špecifické nehnuteľnosti. V procese sprostredkovania kontraktov ohľadne nehnuteľností zachovávame diskrétnosť o predávaných nehnuteľnostiach, predávajúcich a kupujúcich ak, a pokiaľ je to vhodné a  uprednostňujeme individuálny prístup. Táto naša stratégia súčasne aj zužuje portfólio nášho pôsobenia na sprostredkovanie kúpy a predaja alebo prenájmu a nájmu osobitných nehnuteľností z pohľadu druhu nehnuteľnosti, výšky kúpnej ceny, možných právnych problémov, ktoré sú na nehnuteľnosť alebo vlastníkov naviazané a podobne. Sprostredkujeme aj predaj alebo kúpu kultúrnych pamiatok, fariem, poľnohospodárskych usadlostí a iných súborov nehnuteľností s poskytnutím potrebného due diligence. 

Preto na našej stránke nenájdete celú ponuku sprostredkúvaných nehnuteľností ako to býva v bežnej realitnej kancelárii, ak niečo zverejníme, tak len v prípade ak je to vhodné a vyžiadané zo strany klienta našej kancelárie. 

Od roku 2023 sme spoločnosť LABRE ako realitnú kanceláriu s utlmenou aktivitou prevzali, reštartovali a pozmenili jej smerovanie. Máme silné právne zázemie, skúsenosti a know-how. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.


Kontakt

Labre, s.r.o., Lúčna 37, 917 05 Trnava

office@labrereality.sk
t.č. +421 917 179 216