Penzión

 

920 52 Dolné Zelenice, okr. Hlohovec

 
  Cena :   dohodou
  Zastavaná plocha:  
  Plocha pozemku: 4 975 m2
  Počet izieb :  
           
  Typ objektu : Penzión
  Rok výstavby:  
           
           
           
  MAPA      
           
                 

       
         

 

 
      kontakt:
    LABRE s.r.o.
       Penzión   1. Mája 409/90
    920 41  LEOPOLDOV

        - postavený na parcele č. 315/3 a 310/2 - rozostavaná stavba

  mob.: 0905 644 974
              mail.: brehovsky@deltanet.sk
 

Rozostavaný penzión sa nachádza v centre obce Dolné Zelenice pri hlavnej ceste a susedí s obecným parkom. Objekt vznikol prestavbou  pôvodného poľnohospodárskeho objektu – sýpky, patriacej v minulosti rodine Szunyoghovcov. Nakoľko však z pôvodného objektu ostala zachovaná len menšia časť, a nové konštrukcie výrazne prevažujú, je možné objekt hodnotiť ako novostavbu. Objekt je päťpodlažný, s prízemím, tromi poschodiami a podkrovím. Na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory, vstupná hala, recepcia, jedáleň, sociálne zariadenia, zázemie pre zamestnancov, kuchyňa, kotolňa a sklady. Poschodia a podkrovie sú určené ako ubytovacia časť penziónu s 31 samostatnými bytovými jednotkami, pričom každý z bytov má kuchynský kút a vlastnú kúpeľňu s WC.
Celý objekt je murovaný s hrúbkou obvodovej nosnej konštrukcie 40 cm, v určitých častiach je zachovaná pôvodná konštrukcia sýpky s hrúbkou muriva do 100 cm. Stropy sú monolitické betónové, v podkroví je trámový strop s podhľadom, strecha je zložitá valbová s vikiermi so strešnou krytinou zn. Bramac. Okná sú plastové. V objekte je výťahová šachta (výťah zatiaľ nie je osadený), bleskozvod, požiarne hydranty. Z hľadiska konštrukčného riešenia sú možné dispozičné zmeny. V zadnej časti budovy smerujúcej do obecného parku je priestranná terasa, ktorá je prístupná z interiéru budovy i vonkajším schodiskom.
Objekt je napojený na IS elektrina, voda, plyn, odpad je riešený do žumpy s plánovanou čističkou. Kanalizácia v obci vybudovaná nie je.
Stavba penziónu je povolená Stavebným povolením Spoločného obecného úradu v Hlohovci č. 317/2005-MS zo dňa 10. 8. 2005.

     
         
         
  Pozemky      
  Pozemky tvoria z väčšej časti oddychovú zónu s okrasnou záhradou a sedením. Spevnená plocha je určená na vonkajšie parkovanie motorových vozidiel. V zadnej časti objektu pozdĺž múru tvoriaceho z prevažnej časti oplotenie objektu je vybudovaný prístrešok na parkovanie motorových vozidiel, ktorý má betónovú podlahu a rozvod elektriny. Vstup do objektu je cez kovanú bránu, ktorá sa otvára diaľkovým ovládaním.      
         
  - parcela č. 310/2, zastavané plochy a nádvoria, výmera 889 m2,
- parcela č. 315/3, zastavané plochy a nádvoria, výmera 1281 m2,
- parcela č. 315/4, zastavané plochy a nádvoria, výmera 1010 m2,
- parcela č. 320/6, zastavané plochy a nádvoria, výmera 437 m2,
- parcela č. 320/7, zastavané plochy a nádvoria, výmera 434 m2,
- parcela č. 320/8, zastavané plochy a nádvoria, výmera 325 m2,
- parcela č. 68/2, zastavané plochy a nádvoria, výmera 116 m2
- parcela č. 320/1, zastavané plochy a nádvoria, výmera 483 m2.
  Celková rozloha pozemkov je 4975 m2.
     
         
         
  Lokalita      
 

Obec Dolné Zelenice v r. 2014 oslávila 770. výročie od prvej písomnej zmienky. Jedná sa o menšiu obec s malou hustotou obyvateľstva, so štandardnou občianskou vybavenosťou a dostupnou autobusovou dopravou do Krajského mesta Trnava vzdialeného 18 km a do Okresného mesta Hlohovec 9 km. Neďaleko obce tečie rieka Váh.

     
         
         
  Využitie nehnuteľností      
 

Rozostavaný penzión je po dostavbe možné využiť ako penzión pre seniorov s kapacitou cca 80 osôb. Priľahlý rodinný dom je možné využiť ako byt pre správcu, resp. na ubytovanie personálu penziónu.

     
         
         
  Možnosti čerpania eurofondov a dotácií      
 

Okrem možnosti využitia objektu ako penziónu pre seniorov, poloha objektu v centrálnej časti vidieckeho sídla, v bezprostrednej blízkosti rieky Váh a v susedstve obecného parku umožňuje záujemcovi využiť podnikateľské možnosti v oblasti športových a voľnočasových aktivít predovšetkým obyvateľov okolitých miest (Trnava, Hlohovec, Sereď). V rámci obce i regiónu sa pripravujú viaceré investície v oblasti cestovného ruchu, pripravuje sa revitalizácia Vážskej cyklomagistrály. Objekt je využiteľný v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako multifunkčné zariadenie (ubytovanie, gastronómia, voľnočasové a športové aktivity, welness a relaxcentrum) a cykloturistiku vo väzbe na množstvo cykloturistov na Vážskej cyklomagistrále . Záujemca sa môže budúcnosti, v prípade záujmu, uchádzať o čerpanie prostriedkov zo štruktuálnych fondov na dobudovanie zariadenia, prípadne aj na podporu podnikateľských aktivít.